Paloma, higienski papirji, d.d.

Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh
Slovenija 


T: +386 2 6457 100
F: + 386 2 6457 108
E: info@paloma.si 

Informacije za potrošače: info@paloma.si

RUKOVODSTVO KOMPANIJE

Predsednik upravnog odbora
Jaroslav FIC
 
Član upravnog odbora
Stevan LOMIĆ
 
Finansije i računovodstvo
Michal BARIČÁK 
   
Nabavka
Aleš MASTNAK 

 
Marketing i prodaja
Iztok ROŠ
 
Kadrovi i pravo
Nataša Sara HARTMAN

PRODAJA

BREND PALOMA

Slovenija

 

Marija Lapi
T: +386 2 6457 204
E: marija.lapi@paloma.si

 

Slavko Golob
T: +386 2 6457 201
E: slavko.golob@paloma.si


Hrvatska


Anita Serk

T: +386 2 6457 213
E: anita.serk@paloma.si

 

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo, Makedonija

 

Klavdija Vezjak
T: +386 2 6457 226
E: klavdija.vezjak@paloma.si

 

Ostali regioni

 

Metka Streicher
T: +386 2 6457 218
E: metka.streicher@paloma.si


 

TRGOVAČKI BRENDOVI

Marjeta Jančič

T: +386 2 6457 227
E: marjeta.jancic@paloma.si

AWAY FROM HOME

Slovenija i Adria

 

Teja Horvat
T: +386 2 6457 222
E: teja.horvat@paloma.si


Ostali regioni

 

Adrijana Brumec
T: +386 2 6457 207
E: adrijana.brumec@paloma.si

 

Tanja Najmajster
T: +386 2 6457 265
E: tanja.najmajster@paloma.si

B2B – DŽAMBO ROLNE

T: +386 2 6457 100
F: + 386 2 6457 108
E: info@paloma.si

MARKETING

Gregor Horvat
T: +386 2 6457 262
E: gregor.horvat@paloma.si

NABAVKA

Zvonka Gorjup
T: +386 2 6457 240
F: +386 2 6457 245
E: zvonka.gorjup@paloma.si

Kontakt

Paloma d.d.
Sladki Vrh 1
SI - 2214 Sladki Vrh Slovenija
 
+386 (0)2 6457 100
 

Prati nas